Fransız Yeni Dalgası ve Agnes Varda

Fransız Sineması Fransız Yeni Dalga ve Agnes Varda

Fransız Yeni Dalgası

Fransa’da 1950’li yıllarda ortaya çıkan Fransız yeni Dalga akımı, o dönemin sinema normlarının karşısında yeni bir sinema dili olarak ve sinemanın tarihsel gelişimi bağlamında önem taşımaktadır. Yeni Dalga, gerek sinemaya kazandırdığı yeni açılımlar, gerekse farklı ülkelerde de sinema alanında benzer ‘yeni’ hareketlerin ortaya çıkmasına yol açması bakımından dünya çapında etki yaratmış bir sinema akımıdır. Agnès da ise Yeni Dalga akımına mensup olduğu varsayılan yönetmenlerden biridir ve akımın tek kadın temsilcisidir. (Midilli, 2016)

Tarihin derinliklerinde her daim heykel, müzik gibi birçok sanat dalında erkek temsili bir rol olarak karşımıza çıkmaktadır. Sinemada bu benzeri temsil erkek olarak yıllarca kendisini göstermiştir.

Kadınlar sinematografın icadından bu yana film üretiminde aktif olarak yer almıştır. Kadınların film yapım macerası erkek yönetmenlerinkiyle eş zamanlı olarak, sinemanın icadıyla birlikte başlamıştır. Ancak kadın sinemacıların sinematografın icadından bu yana film yapım sürecinin tüm aşamalarında aktif rol almaları, onların dünya sinema literatüründe hak ettikleri yerde konumlandırıldıkları anlamını taşımamaktadır. Dünya sinema literatürüne bakıldığında bunun en somut şekli, ilk kadın yönetmen Fransız Alice Guy örneğinde görülmektedir. (Midilli, 2016)

1960 yılından bu yana, bazı sinema eleştirmen ve tarihçileri Yeni Dalgaakımının kurucusunun Agnès Varda, akımın ilk filminin ise Varda’nın La Pointe Courte filmi olduğu konusunda hem fikir olmuşlardır (Ungar, 2013: 16).

Agnes Varda

Fransız yönetmen Agnes Varda

Asıl ismiyle Arlette Varda, Fransız fotoğrafçı ve sinemacıdır. Brüksel’de doğmuş Paris’te edebiyat, sanat tarihi ve fotoğrafçılık eğitimi almıştır. Eğitimini tamamladıktan sonra bir dönem Jean Vilar’ın tiyatrosunda fotoğrafçı olarak çalışmıştır.

“Yeni Dalga akımının büyükannesi” diye de anılır. Özellikle La Pointe Courte, Cleo de 5 a 7, Çatısız Kuralsız ve Les Glaneurs et la glaneuse filmleriyle tanınır. Agnes Varda Fransa’daki feminist politikaların içinde de etkin olarak yer almıştır. (Vikipedia: 2019)

Varda, Fransız yeni dalgasının başlangıcında etkin bir rol almış, sinema tarihine derin izler bırakmıştır. Varda’nın sineması yalnızca politik bir feminist görüş olarak bilinirken aslında bunun ötesinde bir anlatıma sahiptir.

Agnes Varda’nın Filmleri görüntülemek için tıklayın

 

 

Kaynak

MİDİLLİ, S . “FRANSIZ YENİ DALGA SİNEMASININ ERİL ÜRETİM ORTAMINDA BİR KADIN YÖNETMEN: AGNÈS VARDA VE SİNEMASI”. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD) 1 (2016 ): 216-224

Wikipedi, Erişim Tarihi 30.03.2020 – Agnes Varda

1+
5 Paylaşımlar
Tweetle
Paylaş
Pin
Paylaş5