Derleme Kütüphaneleri

Derleme Kütüphaneleri Derleme Kanunu Nedir? Toplumların tarihsel devinim içinde yarattıkları bilgi birikiminin sonraki kuşaklara aktarılması kültürel gelişim için önemli bir yere sahiptir. Derleme, toplumların bahsi geçen tarihsel süreçte edindikleri tüm bilgi hazinesinin korunması ve yakın bir tarihe kadar çoğunluğu matbu …

Kütüphane ve Kütüphane Türleri

Kütüphane nedir? Kütüphane türleri nelerdir? Kütüphane Kütüphane batı literatüründe yaygın olarak kullanılmakta olan biblion anlamındaki kitap ve theke anlamındaki saklanılan yer manasına gelen kelimelerden oluşan bibliothek kelimesiyle, Doğu literatüründe ise Farsça ve Arapça kökenli kütüb anlamında ki kitap ve hane …